Ministrar vill se mer artificiell intelligens

18 februari 2019
Uppdaterad: 19 februari 2019

EU:s konkurrenskraftministrar beslutade vid ett möte i Bryssel i dag måndag om inriktningen på EU:s nya samordnade satsning på artificiell intelligens, vilken bland annat ska underlätta samordning av nationella handlingsplaner, utbyte av big data och tillväxt av nya företag.

Medlemsländerna efterlyser en kraftigt ökad användning av den smarta tekniken, men beskriver också att det råder brist på IT-ingenjörer och AI-specialister i EU.