Minska fusket med vägmätare kräver EU-utskott

25 april 2018

Europaparlamentets transportutskott uppmanade på onsdagen EU-kommissionen att ta fram nya regler för att minska fusk med begagnade bilars vägmätare. En studie som parlamentet låtit genomföra visar att man fuskat med vägmätaren i upp till hälften av alla bilar som säljs begagnade i EU. Som förebild lyfter studien fram Belgien där man minskat fusket med 97 procent tack vare obligatoriska kontroller.