Minskade reallöner i sju EU-länder – uppåt i Sverige

14 mars 2017

Sedan finanskrisen 2009 har reallönerna minskat i sju EU-länder – Grekland, Kroatien, Ungern, Portugal, Cypern, Storbritannien och Italien – jämfört med i 2016. Sverige hade den tredje högsta reallöneutvecklingen i EU under samma period. Det visar en rapport från Etui som är Europafackets forskningsinstitut.