Minskning av antibiotika i EU men hög resistens

19 november 2021

Antibiotikakonsumtionen minskade under pandemins första år i EU med i genomsnitt 15 procent, skriver Läkemedelsvärlden. Det visar nya data från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC. Men när det gäller förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier såg ECDC ingen minskning utan tvärtom en fortsatt ökning.