Myndigheter bör informera mer om EU

3 december 2015
De statliga myndigheterna är inte särskilt aktiva när det gäller att öka medborgarnas intresse för EU konstaterar Statskontoret i en rapport till regeringen.Läs mer