Näst säkraste trafiken i Sverige

23 november 2016

Efter Malta hade Sverige under fjolåret det minsta antalet personer som omkom i trafikolyckor i förhållande till befolkningen: 2,7 dödsfall per 100 000 invånare. Störst antal hade Bulgarien med 9,8. Genomsnittet i EU var 5,1 per 100 000 invånare vilket är en liten ökning jämfört med 2014. Det visar statistik från Eurostat.