Nätjättar största Bryssellobbyister

1 september 2021
Uppdaterad: 1 september 2021

Över 600 företag, koncerner och företagssammanslutningar lobbar för påverka EU-lagstiftning som rör digitala frågor. Tillsammans lägger de årligen 97 miljoner euro på sin lobbying mot EU-institutionerna vilket gör tech-sektorn till den största i EU före sektorer som läkemedel, fossila bränslen och finans. Det visar en sammanställning som organisationerna Corporate Europe Observatory och Lobbycontrol gjort. De enskilt största nätjättarna utefter hur mycket de lägger på EU-lobbying är Google, Facebook, Microsoft, Apple och Huawei.