Annons

Naturvårdsverkets lista som kan göra att Sverige slipper EU-böter

20 februari 2020

Trots omfattande insatser för att förbättra luftkvaliteten i städerna riskerar Sverige böter eftersom EU:s gränsvärden överskrids. Problemen är störst i tätorterna och trafiken är den största källan till utsläppen. Naturvårdsverket lämnar nu 20 förslag till regeringen på hur staten och kommunerna kan arbeta smartare för att förbättra luftkvaliteten i städerna, rapporterar Aktuell Hållbarhet.