Navalnyjs nätverk märks som "extremistiskt" – EU protesterar

10 juni 2021
Uppdaterad: 10 juni 2021

Ryska myndigheter fortsätter sina hårda tilltag mot den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj och andra politiska motståndare. Sent på onsdag kväll kom beslutet om att förbjuda Navalnyjs organisationer genom att märka dem som "extremistiska". I ett uttalande från EU kallas beslutet för ogrundat och i strid mot mänskliga fri- och rättigheter och som trycker ner den oberoende politiska oppositionen inför höstens parlamentsval.  EU uppmanar Ryssland att frisläppa Alexei Navalny och att fullt ut följa sina internationella skyldigheter och åtaganden de har gjort för dessa rättigheter i Europarådet och OSSE.