Nederländsk rättning lockar svensk minister

23 februari 2016

I veckan besöker gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) Nederländerna för att ta del av deras arbete med extern rättning och betygssättning i skolan. Hon ska också se hur landet arbetar för att stärka läraryrkets attraktionskraft. ■


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER