Nio EU-länder uppmanar kommissionen bromsa vägpaket

18 februari 2020

Strax innan jul enades företrädare för EU-parlamentet och medlemsländerna preliminärt om nya regler för gränsöverskridande lastbilstransporter i det så kallade vägpaketet. EU-kommissionen var dock kritisk till en del av överenskommelsen som gick ut på att lastbilar måste återvända till sina hemländer åtminstone var åttonde vecka i syfte att förhindra osund konkurrens. Kommissionen menar att en sådan regel riskerar att öka avgasutsläppen från lastbilar som måste återvända oftare än de gör i dag. Transportministrarna från nio EU-länder håller med kommissionen och kräver i ett brev att de nya reglerna stoppas från att bli verklighet. De nio länderna är Bulgarien, Cypern, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen och Rumänien.