Nöjd Johansson: Stort EU-stöd för lika lön

13 april 2018
Uppdaterad: 13 juni 2020

EU-länderna har slutgiltigt enats om villkoren för utländsk arbetskraft som jobbar tillfälligt i andra medlemsländer, så kallad utstationering. Reglerna som ger lika lön för lika arbete på samma arbetsplats godkändes med bred majoritet. Bara två länder: Polen och Ungern röstade emot medan fyra avstod från att rösta, däribland Storbritannien.

– Tidigare fanns det ett enormt motstånd mot likalöneprincipen. Det har successivt förändrats, allt fler länder har anammat synen att det ska vara lika lön som gäller. Det är väldigt positivt, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Europaportalen.