Nordbor lade mest på kultur och fritid

11 januari 2019

Danmark, Sverige och Finland var de EU-länder där hushållen under 2017 lade störst andel av sina utgifter på kultur och fritid, enligt en sammanställning från Eurostat. Minst lade grekiska och rumänska hushåll.