Nordirländsk abortlag får domstolskritik

8 juni 2018

Storbritanniens högsta domstol kan inte besluta om ett överklagande av den strikta abortlagstiftningen på Nordirland, meddelar domstolen. Däremot hade en majoritet av domarna, om de kunnat, dömt ut lagstiftningen som oförenlig med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, skriver TT/SvD.