Nordisk kritik mot EU:s konkurrensförslag

27 juni 2019

De nordiska konkurrensmyndigheterna stödjer inte det fransk-tyska förslaget om lättnader i EU:s regler för prövning av företagssammanslagningar, rapporterar TT/SvD. Lättnader skulle enbart gagna ett fåtal större europeiska företag och vara särskilt skadligt för EU:s mindre medlemsstater med mindre inhemska marknader, anser de nordiska myndighetscheferna.