Annons

Nordiskt arbetsmarknadsministermöte i Köpenhamn

17 november 2015
Tisdagens ministermötet tar bland annat upp nya nationella initiativ inom arbetsmarknadspolitiken. På dagordningen finns även en temadiskussion med arbetsmarknadens parter om utsatta ungdomars situation på arbetsmarknaden samt en diskussion om ordning och reda på arbetsmarknaden. ■