Annons

Nordmark efterlyser enig svensk linje

24 maj 2017
Uppdaterad: 24 maj 2017

När EU:s sociala pelare diskuterades på ett seminarium i Stockholm på tisdagen kom frågan upp huruvida förslaget flyttar makt till Bryssel. Ordföranden för den fackliga organisationen TCO, Eva Nordmark, menade dock att den tidigare oron inte längre var befogad eftersom EU:s sociala pelare i huvudsak är rekommendationer.

– I början fanns det en stor oro kring den sociala pelaren kopplad till att vi inte visste hur den skulle utformas, skulle det bli lagstiftning eller inte. För svenskt vidkommande så är det viktigt att vi är överens mellan partierna så att vi kan hålla en enig svensk linje i de här frågeställningarna, sade Eva Nordmark. EU:s sociala pelare är namnet på ett ramverk för 20 rättigheter på arbetsmarknaden och vissa sociala frågor.