Ny EU-kommitté ska granska avgasfusk

21 januari 2016
EU-parlamentet har utsett de 45 ordinarie ledamöter som ska ingå i den tillfälliga ”undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin”. Kommittén har bland annat i uppdrag att undersöka huruvida EU-kommissionen och medlemsländerna gjort tillräckligt för att granska bilars avgasutsläpp. Enda svenska ledamot är Fredrick Federley (C).