Ny ödesdag för Grekland

15 juni 2017

I dag torsdag samlas euroländernas finansministrar för att återigen diskutera den grekiska skuldkrisen. EU-kommissionen bedömer att landet uppfyllt sin del av krislånevillkoren men långivarna, i synnerhet Tyskland och Internationella valutafonden, är oeniga om skuldlättnader.