Annons

Nya EU-förslag för arbetsmarknaden

14 januari 2021
Uppdaterad: 14 januari 2021

Under 2021 väntas tre nya EU-förslag som direkt berör arbetsmarknaden. Dels förbättrade arbetsvillkor för plattformsarbete där tjänster beställs över nätet eller i appar. En  handlingsplan för att förverkliga den EU:s sociala pelare inklusive ett socialt toppmöte i maj och en ny flerårsplan för arbetsmiljöfrågor kommer också att presenteras. Det framgår av EU-kommissionens arbetsprogram. Sedan tidigare diskuterar lagstiftarna i Europaparlamentet och ministerrådet minimilöner och frågan om sociala rättigheter för EU-arbetare i andra EU-länder.