Annons

Nya EU-regler för gröna investeringar på väg

16 april 2020
Uppdaterad: 16 april 2020

EU-länderna enades på onsdagen om en gemensam klassificering av vilka typer av investeringar som anses gröna. Ett av syftena är att göra det lättare för exempelvis banker, fonder och pensionssparare att göra miljömässigt hållbara investeringar och därmed bidra till EU:s mål om att bli klimatneutralt senast 2050. De nya reglerna måste formellt godkännas av EU-parlamentet innan de kan börja gälla.