Nya EU-regler mot cancerframkallande ämnen på jobbet

16 december 2021

EU-parlamentet och ministerrådet kom under torsdagen överens om nya regler för att skydda arbetstagare mot cancerframkallande ämnen. Överenskommelsen innebär bland annat att arbetstagare som hanterar farliga läkemedel ska få en särskild säkerhetsutbildning och EU-kommissionen uppmanas ta fram nya riktlinjer för hantering av materialet. Dessutom ska en handlingsplan läggas fram för att sätta nya gränsvärden för yrkesexponering för minst 25 ämnen innan 2023.