Nya regler kring omdiskuterat bekämpningsmedel

8 juni 2021

Bekämpningsmedel med klopyralid ska begränsas, har EU-kommissionen beslutat. Klopyralid används mot ogräs bland annat i sockerbetsodling och har visat sig ge svåra växtskador, när sockerbetsrester sedan används som gödselmedel, även inom ekologisk odling, rapporterar Vetenskapsradion.