Nya regler ska minska risker i EU:s banksystem

17 april 2019

Europaparlamentet godkände på tisdagen ny lagstiftning som ska minska riskerna för EU:s banksystem. Lagpaketet är en del i slutförandet av bankunionen som ska säkerställa att  banker i EU är bättre rustade än under den tidigare finanskrisen i Europa. De nya reglerna, som EU-ländernas regeringar redan enats om, handlar bland annat om att se till att banker har tillräckligt med kapital och nedskrivningsbara skulder och syftet är att kunna undvika skattefinansierade räddningsaktioner i framtiden.

– Den nya lagen är balanserad, eftersom den slår fast krav på banker men samtidigt ser till att de kan spela en aktiv roll när det gäller att finansiera investeringar och tillväxt, sade Gunnar Hökmark (M), ansvarig parlamentariker för frågan, efter omröstningen.