Nya rutiner ska förbättra riksdagens EU-arbete

10 juni 2020

Riksdagens EU-arbete har fått nya regler för att undvika dubbelarbete och skapa mer enhetliga arbetsrutiner mellan fackutskott och EU-nämnden. Medan fackutskotten ska informeras i sakfrågan så tidigt som möjligt ska EU-nämnden, som har sista ordet i svensk EU-politik, komma in i ett senare skede i ministerrådets behandling. Även protokollen ska skrivas på ett tydligare sätt och uttrycket “avvikande mening”, som markerar ett partis ogillande byts till frasen “avvikande ståndpunkt”. Se riksdagens nya rutiner för EU-frågor.