Nytt försök att införa EU:s vapendirektiv i svensk lag

6 november 2020

Nu gör regeringen nya försök att införa EU:s omdebatterade vapendirektiv i svensk lag, rapporterar Ekot. Regeringen har länge försökt få igenom de lagändringar man anser är nödvändiga för att uppfylla kraven i EU:s vapendirektiv – som ska förhindra att skjutvapen används till brottslig verksamhet. Det nya förslaget innebär bland annat att kraven på märkning och registrering utökas.