Oeniga arbetsmarknadsparter går in i fas två

25 september 2017

Arbetsmarknadens parter på EU-nivå har till 3 november på sig att ge sin syn på en uppdatering av EU-reglerna från 1991 kring arbetsgivarnas skyldighet att upplysa anställda om dess  rättigheter och skyldigheter . Det innebär att den andra fasen i förhandlingarna nu startat. Om parterna – fack och arbetsgivare – som nu är oeniga inte enas och inleda förhandlingar kommer kommissionen lägga fram ett lagförslag innan årets slut.