Ökad könskvotering i Norge

15 april 2016
Norge ska öka könskvotering, bland annat för att få fler kvinnliga chefer inom statlig verksamhet. En politisk majoritet i parlamentet Stortinget har drivit igenom flera förslag, trots motstånd från regeringen. Läs mer