Ökningen av livslängden i EU saktar av

22 november 2018

Ökningen av den förväntade livslängden i EU saktar av på takten, samtidigt som EU-medborgare utan universitetsutbildning i snitt lever sex år kortare än de med, enligt en ny hälsorapport från EU-kommissionen. Sverige har dock det minsta glappet av alla EU-länder mellan de som har och de som inte har en högre utbildning. För kvinnor rör det sig om cirka tre år och för män fyra. Rapporten visar också att Sverige är ett av de EU-länder med lägst cancerdödlighet inom EU.