Omöjligt söka asyl vid dansk gräns

29 november 2016

Danmarks nya regering vill enligt SVT göra det omöjligt att ansöka om asyl vid gränsen. I stället ska flyktingarna söka i ett land utanför Europa.