Onödigt EU-förslag anser riksdagsutskott

3 maj 2018
Uppdaterad: 3 maj 2018

Riksdagens arbetsmarknadsutskott anser att EU-kommissionens förslag om en arbetsmyndighet på EU-nivå är onödigt och att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som möjligt.

Utskottets majoritet (M, C, L, KD och SD) menar att det redan finns fungerande samarbeten för att hantera de frågor som den föreslagna myndigheten ska ansvara för. S, Mp och V reserverade sig dock mot beslutet eftersom de anser att myndigheten är ett bra sätt att hantera gränsöverskridande frågor på arbetsmarknaden. Riksdagen tar ställning 16 maj.