Oron inom EU: Mutationer som vaccinet inte biter på

18 mars 2021

På den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, är man oroad över smittspridningen och de mutationer som cirkulerar i EU. Bruno Ciancio, som är är chef för epidemiologisk övervakning på EU:s smittskyddsenhet, säger till Ekot att det är mycket viktigt att få ner smittan, för så länge som smittan är hög i samhället finns risk för att nya varianter som vaccinet inte biter på uppstår.