Österrike bygger flyktingstaket

8 december 2015
Österrike har påbörjat bygget med ett knappt fyra kilometer långt och drygt två meter högt stängsel mot Slovenien för att lättare kunna hantera strömmen av flyktingar som rör sig till och genom landet. Det är första gången ett sådant stängsel byggs mellan två Schengenländer.Läs mer