Annons

Österrike förlorade om kärnkraft i EU-domstolen

22 september 2020

2014 gav EU-kommissionen klartecken till Storbritannien att ge statsstöd till kärnkraftverksbygget Hinkley Point C. Österrike, som är kritiskt till kärnkraft, tog frågan till EU-domstolen och menade att det statliga byggstödet till kärnkraftverket skulle få negativa konsekvenser för miljön och därför bör ogiltigförklaras. EU-domstolen gick dock i en dom på tisdagen på kommissionens linje och menar att EU-reglerna för statsstöd inte behöver ta några andra eventuella negativa effekter i beaktande än konkurrens- och handelshämmande.