Österrike stramar åt kvoten för asylsökande

31 mars 2016
Hittills i år har omkring 14 000 personer sökt asyl i landet, vilket närmar sig hälften av den kvot som regeringen satt. I framtiden kommer bara personer som riskerar förföljelse om de sänds tillbaka till sina ursprungsländer och flyktingar som redan har familjemedlemmar i Österrike att beviljas asyl.Läs mer