Över 900 ändringsförslag om minimilön

3 juni 2021

I EU-parlamentet förhandlas just nu för att nå en gemensam ståndpunkt om förslaget om att införa en europeiska minimilön. De huvudansvariga för akten i parlamentet har tagit fram ett utkast till ståndpunkt. Frågan har dock visat sig väldigt kontroversiell med sammanlagt 918 ändringsförslag från övriga ledamöter. Det framkom under en debatt i parlamentets sysselsättningsutskott på torsdagsmorgonen.