Överenskommelse om bättre luftkvalitet

4 juli 2016

EU-parlamentet och medlemsländerna har preliminärt enats om att förbättra luftkvaliteten i EU. I dag beräknas 400 000 personer dö årligen till följd av skadliga partiklar i luften. De nya reglerna ska minska hälsopåverkan med närmare 50 procent till år 2030. ■


HETASTE ARTIKLAR

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER