Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

14 maj 2021

I en sammanställning från Naturvårdsverket framgår att de klimatutsläpp som gjordes innanför Sveriges gränser minskade med nästan sju procent under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin är förklaringen till en del av förändringarna men det finns även andra skäl till minskningen, såsom produktionsstopp inom industrin, uppger Naturvårdsverket.