Parlamentariker vill göra EU mer öppet

9 juni 2016
EU-parlamentet uppmanade på torsdagen EU-kommissionen att ta fram nya regler kring bland annat möjligheterna att begära ut dokument. – Medborgarna måste kunna ha inflytande över och få tydlig information kring de beslut som berör dem. Det är en grundpelare för att de ska ha möjlighet att påverka beslut och kunna utöva sin demokratiska rätt, sade Miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson efter omröstningen. ■