Parlamentet ryter till om kemikalier

8 juni 2016
EU-parlamentet fördömer EU-kommissionens försenade publicering av de vetenskapliga kriterierna som behövs för att identifiera och motverka exponeringen mot hormonstörande kemikalier. Det är kemikalier som WHO och FN ser som allvarliga hot mot folkhälsan. ■