Parlamentet uppmanar till ökad jämställdhet

14 mars 2017

EU-institutionerna och medlemsländerna måste göra mer för att nå jämställdhet mellan kvinnor och män, uppmanar EU-parlamentet i en resolution på tisdagen. Varje år antar parlamentet en resolution som utvärderar framstegen i arbetet med att öka jämställdheten i EU och dess medlemsländer.