Annons

Parlamentsutskott kräver stödåtgärder för företag och arbetstagare

26 juni 2020
Uppdaterad: 26 juni 2020

För att förhindra stora förluster av arbetstillfällen och en djup lågkonjunktur kräver parlamentets sysselsättningsutskott en serie åtgärder för att hjälpa företag och arbetstagare ur coronakrisen. I ett förslag till resolution kräver ledamöterna bland annat att kommissionen ser över sysselsättningsriktlinjerna för att ta hänsyn till konsekvenserna av pandemin och bättre svara på framtida kriser. Vidare vill man se lönesubventioner, inkomststöd, förlängning av arbetslöshetsersättningar, betald sjukfrånvaro, en förstärkt ungdomsgaranti och en barngaranti för att hantera barnfattigdom. I september väntas parlamentet ta slutlig ställning till resolutionen.