Patenttroll gäckar EU

16 februari 2018

Allt fler amerikanska så kallade patenttroll har börjat verka i Europa. Det handlar om bolag som köper upp patent för att starta rättstvister och tjäna pengar genom förlikningar med företag som är beroende av tekniken. Enligt en rapport från företaget DARTS-IP som ska presenteras i EU-parlamentet på måndag har antalet rättstvister som initieras av patenttroll ökat med cirka 20 procent per år de senaste tio åren. I EU är särskilt Tyskland drabbat då landet uppges ha dåliga skyddsmekanismer mot missbruk av patentsystemet.