Personalflykt från S i EU-parlamentet

16 december 2021
Uppdaterad: 16 december 2021

Det är turbulens i svenska socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet. Personalomsättningen är stor och andelen långtidssjukskrivna av stress har varit hög. Kritiken riktas främst mot ledaren för S-delegationen, tidigare migrationsministern Heléne Fritzon. Hon anser för sin del att det är bra med hög rotation bland anställda.

– Det är en form av fortbildning i politiskt ledda organisationer att man finns i en viss organisation en tid och sedan går man vidare till nästa, säger Fritzon till DN.