Polen anser EU:s krav vara orimligt

21 september 2021

EU-kommissionen har begärt att Polen ska betala böter varje dag som EU-domstolens beslut om det polska rättssystemet inte efterlevs. Den polska regeringen svarar att kravet är oproportionerligt i förhållande till situationen och att det inte kan rättfärdigas, skriver TT/SvD.