Polen och Ungern ännu långt från EU

15 februari 2019

EU-ministrarna tar på tisdag återigen upp artikel-7-förfarandena mot Polen och Ungern för diskussion. Enligt den svenske EU-ministern Hans Dahlgren har EU-kommissionen och de två länderna hittills inte närmat sig varandra i synen på rättsstatens principer, med undantag för att Polen återinsatt tidigare pensionerade domare efter en interimdom i EU-domstolen.

– Det är fortfarande ett allvarligt läge både i Polen och Ungern och det är därför förfarandet måste fortsätta, säger han till Europaportalen.