Polen senarelägger tillämpning av hårdare abortlag

4 november 2020

I Polen senarelägger nu regeringen tillämpningen av den hårdare abortlag som Högsta domstolen beslutat om. Efter två veckor av landsomfattande protester säger nu en företrädare för regeringen att man söker efter en annan lösning, rapporterar Ekot.