Annons

Polens högsta domstol underkänner regeringsreform

6 december 2019

Högsta domstolen slår fast att Nationella domstolsrådet, som inrättats av regeringspartiet Lag och rättvisa och har till uppgift att utse domare, inte är tillräckligt oberoende från politisk inblandning. Även nyinrättade nämnden för disciplinära mål, som kan utfärda disciplineringsåtgärder mot domare och avgöra om pensioneringar av domare i högsta domstolen är lagenliga, döms ut. Det rapporterar Financial Times.