Polens och Tjeckiens stöd till Ungern räcker inte

14 september 2018
Uppdaterad: 14 september 2018

Två länder, Polen och Tjeckien, har anmält att de inte kommer stödja ett EU-beslut som markera mot att Ungern hotar EU:s grundläggande värden och kravet på rättstatlighet. Frågan har blivit aktuell sedan Europaparlamentet i onsdags uppmanade medlemsländernas regeringar att inleda en process mot Ungern enligt artikel 7.1 i Lissabonfördraget. För att ett sådant beslut, att ge Ungern en varning, ska vara giltigt måste 22 av 28 medlemsländer stödja det. Omvänt betyder det att om bara Polen och Tjeckien stödjer Ungern är det inte tillräckligt för att hindra processen.