Politiskt motiverat våld ökar i Tyskland

24 maj 2016

Enligt tyska myndigheter uppgick under fjolåret antalet politiskt motiverade brott till närmare 39 000. Det är en ökning med en femtedel jämfört med året innan och den högsta siffran sedan mätningarna inleddes 2001. Av dessa var 23 000 högerextremmotiverade och 9 600 vänsterextremotiverade.

Läs mer

Annons


DEBATT I ANDRA MEDIER